امروز : یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

آخرین مطالب ارسالی سایت

یازده نفری که به بهشت نمیروند

انتشار در: 24 دسامبر 2023

یازده نفری که به بهشت نمیروند

 

۱٫کسانی هستندکه درحالی از قبر بلند میشوند که فاقددست و پا هستند این افرادکسانی هستندکه همسایگان خود را اذیت میکنند.

 

۲٫کسانی هستند که در نماز غفلت وسستی میکردند و در حالی از قبرخارج میشوند که صورتی همانندخوک دارند.

 

۳٫کسانی که زکات اموال خویش را نمی پردازند درحالی از قبر خارج میشوند که شکم آنهامانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم می باشد.

 

۴٫کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیح دادند درحالی ازقبرخارج میشوندکه از دهانشان خون جاری است.

(پناه بر خدا)

 

۵٫کسانی هستند که در خفا و پنهانی گناه می کردند و از خداوند که در هر حال، ناظر، بینا و شنوا است نمی ترسیدند.

ودرحالی از قبر خارج میشوند که جسم وتن آنها بادکرده و پوسیده است سبحان الله

 

۶٫کسانی هستندکه شهادت دروغ می دادند درحالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است.

 

۷٫کسانی هستند که کتمان شهادت می کنند و عمدا گواهی نمی دهند در حالی از قبر خارج میشوند که ازدهانشان خون وچرک جاری است.

 

۸٫گروه زناکارانی هستندکه بدون توبه وفات کردند در حالی ازقبرخارج خواهند شد که کور هستند.

 

۹٫کسانی هستندکه مال یتیمان را به ناحق خورده اند درحالی از قبرخارج میشوند که چهره هایشان سیاه وچشمها و شکمشان پراز آتش است.

 

۱۰٫کسانی هستندکه نافرمانی پدر و مادر را میکنند درحالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتاربیمارى برص وجذام شده است.

 

۱۱٫کسانی هستند که شراب مینوشند در حالی از قبر خارج  میشوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها بر قسمت رانها آویزان است وازشکم آنهاکثافت بیرون می آید.

الله اکبر سبحان الله

 

۱۲٫حضرت رسول اکرم می فرماید:

گروه دوازدهم  هم در حالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق مى گذرند

اینهاهمان گروهی هستند که به نماز اهتمام می ورزیدند و عمل نیک انجام میدادند

تعداد مشاهده : 277 بازدید
نويسنده : HamidReza
نظرات : بدون ديدگاه

دیدگاه های کاربران

بدون دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.